„Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.” (Jn 9,25)
Felhívás COVID-19
Hamvazkodás a Szent Orsolya Templomban
Lezárult a tánciskola
Újabb „kopaszok” léptek a nagygimisek közé
Lelkigyakorlaton voltak a soproni Szent Orsolya Gimnázium leendő érettségizői
Évkezdő kópházi zarándoklat

Hamvazkodás a Szent Orsolya Templomban

Hamvazószerdán a tanulókkal, szülőkkel és a tanári kar tagjaival együtt a Szent Orsolya Templomban kezdtük a reggelt, hogy részt vehessünk a nagyböjt első szentmiséjén, melyet Gergő atya celebrált számtalan ministráns segítővel. A templom megtelt a lelki megújulásra vágyakozó kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A hamvazkodást fogadhatjuk idősen, fiatalon, átszellemülten vagy felfokozott izgalommal, akár egy csöppnyi templomban is az iskola mellett, mert egyet jelent mindenhol:
„Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

Fotó: Ágota Benedek

Figyelem! VÁLTOZÁS!

Ezúton értesítjük az érintett tanulókat és szüleiket, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi (kisgimnáziumi) képzésre jelentkezők felvételi elbeszélgetésére 2020. március 6-án 14.00 órától kerül sor.

A konkrét időpontról minden tanuló értesítést kap.

Szent Orsolya Gimnázium

Krisztus áldja meg e hajlékot!

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész atya házmegáldást végzett iskolánk minden szintjén, minden tanteremben és irodában, valamint a lövéreki óvodában is. Bőven áradt a tömjén – megtisztítva a helyiségeket –, valamint bőven hintette az atya a gyerekekre és a felnőttekre a szentelt vizet. Megáldotta az itt dolgozókat, tanulókat, és felkerült az ajtókra az írás: 20 C+M+B 20, vagyis Christus Mansionem Benedicat!, Krisztus áldja meg e hajlékot!

Köszönet

Nagy örömünkre - több éves várakozás után - 2020 januárjától folytatódik iskolánk rekonstrukciója. Első lépésként az Orsolya téri épületszárnyat kellett kiürítenünk. A költözködés január 3-án indult és január 18-án fejeződött be. Alsó tagozatunk január 8-tól a Soproni Egyetem Deák téri épületében került elhelyezésre (AMI). Nagygimnáziumi osztályaink pedig az Orsolya téri épület 3. emeletén (11-12.évf.), illetve a Horváth-házi szárnyban (9-10.évf.) találtak otthonra.

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium