Tanáraink

Vezetőség   Fogadó óra
Dr. Kovács András PhD - igazgató
Sopron Kiváló Pedagógusa
hittan, filozófia, etika  P 10:00-11:00

Nagyné Hoóz Rita - ig. helyettes
Szent Gellért díjas pedagógus

tanító  H 4. óra
Németh-Szabó Helga - ig. helyettes matematika  K 4. óra
Locsmándi Zsófia - ig. helyettes óvodapedagógus, gyógypedagógia szakos tanár  
Rev. Kovács Gergő Vilmos püspöki biztos, iskolalelkész, hittan  P 3. óra
     
Tantestület    
Árendás Veronika fizika, matematika  Sz 5. óra
Árkiné Kiss Judit biológia, történelem  H 3. óra
Babosné Fritz Júlia tanító, napközis feladatot ellátó pedagógus, mkv.  P 2. óra
Baracskai Éva
Szent Gellért díjas pedagógus 
magyar, történelem  K 3. óra
Barta-Barát Lászlóné
Szent Gellért díjas pedagógus
matematika, fizika, informatika  K 2. óra
Bellák Gáborné tanító  H 6. óra
Benczéné Székely Anikó matematika, rajz  P 3. óra
Böröcz Mária tanító  Sz 4. óra
Budainé Takács Márta német  Sz 4. óra
Czömpöly Andrea magyar  Sz 4. óra
Csölley Hermina óvodapedagógus  
Deák Ildikó tanító, könyvtáros  
Eördöghné Horváth Bernadett óvodapedagógus  
Farkas Edit óvodapedagógus (jelenleg GYED)  
Ferling Eszter tanító, hittan  H 5. óra
Hafner-Jakubetz Dóra tanító, angol  P 2. óra
Herr Józsefné testnevelés, hittan, biológia  Cs 3. óra
Hipság Adrienn tanító, napközis feladatot ellátó pedagógus  Sz 5. óra
Horváth Anita tanító (jelenleg GYED)  
Horváth Ibolya tanító, ének-egyházzene  K 5. óra
Horváth József ének-egyházzene, karnagy  Sz 4. óra
Horváth Mária napközis nevelő, tanító  Cs 4. óra
Horváth Rebeka magyar, rajz  K 4. óra
Horváthné Bertha Ágnes magyar, média  P 2. óra
Huzina Dorina testnevelés, gyógytestnevelés  Cs 5. óra
Jánosi Tünde matematika, informatika  K 4. óra
Kancz Anett biológia, napközis feladatokat ellátó pedagógus  H 4. óra
Karakainé Kóbor Ágnes
Szent Gellért díjas pedagógus
tanító  K 3. óra
Kelemenné Böröcz Adrienn tanító  K 4. óra
Keresztény Renáta tanító, német, hittan  K 3. óra
Kincse Szabolcs testnevelés, technika  Sz 3. óra
Kincse-Leveli Kitti angol, latin, történelem  H 5. óra
Kis Gergely Máté
Szent Gellért díjas pedagógus
vezető tanár
történelem, hittan Sz 4. óra
Kollmann-né Haluska Viktória
Szent Gellért díjas pedagógus
óvodapedagógus  
Kontesveller László angol, történelem  K 5. óra
Kovács László földrajz, természetismeret  P 4. óra
Krizsonits Mátyásné matematika, testnevelés  Sz 3. óra
Kulcsár-Katzer Katalin tanító, napközi (jelenleg GYED)  
Macherné Lóki Éva német, orosz  H 4. óra
Maráczi Nikolett óvodapedagógus  
Márk Tímea
c. egyetemi docens
matematika, fizika  H 3. óra
Máté Izabella tanító, napközis feladatot ellátó pedagógus  H 4. óra
Megyeri Enikő óvodapedagógus  
Milchram Bernadett
Szent Gellért díjas pedagógus
tanító  K 4. óra
Milkovics Veronika óvodapedagógus  
Dr. Molnárné Debreczeni Judit matematika, pedagógia  K 3. óra
Nagy Árpád biológia, történelem  H 4. óra
Nagy Emőke tanító, napközis feladatot ellátó pedagógus  P 3. óra
Nagyné Kóczán Katalin biológia, földrajz  H 6. óra
Nátz Klaudia magyar, német  
Németh Lehel matematika, testnevelés  H 6. óra
Németh Szilvia testnevelés  P 6. óra
Némethné Papp Eszter tanító  H 4. óra
Oláhné Finta Krisztina tanító, gyógypedagógia, hittan, napközi  H 1. óra
Pappné Horváth Veronika angol, francia  H 1. óra
Páderné Bokor Éva
Szent Gellért díjas pedagógus
tanító  H 3. óra
Reischlné Németh Rita tanító, rajz  H 3. óra
Sándorné Horváth Márta matematika, német, orosz, tanulószoba  P 3. óra
Sántha Erzsébet
Szent Gellért díjas pedagógus
Sopron Kiváló Pedagógusa
matematika, kémia  P 2. óra
Sárkány Cecilia
Szent Gellért díjas pedagógus
magyar, olasz, hittan  K 4. óra
Serfőző Róbertné Főző Mónika kémia, matematika  Cs 4. óra
Simonné Vörös Ágnes
Szent Gellért díjas pedagógus
tanító, hittan  Sz 6. óra
Stippingerné Frits Gabriella matematika, fizika  Cs 4. óra
Szabóné Gyarmathy Ágnes tanító  H 3. óra
Szabóné Kiss Zsuzsanna tanító, informatika, napközis feladatot ellátó pedagógus  Cs 5. óra
Szabó-Sztrókay Adél
Szent Gellért díjas pedagógus
történelem, latin  H 5. óra
Szarka Adrienn történelem, német  H 1. óra
Szijjártóné Horváth Veronika
Szent Gellért díjas pedagógus
német, orosz, könyvtár  Cs 4. óra
Telekes Zoltánné Ormos Eszter angol, francia  P 5. óra
Teleki Blanka angol, rajz  Cs 1. óra
Tóth Norbert informatika, vizuális kultúra, rendszergazda  K 3. óra
Tóthné Kiss Katalin magyar, történelem  H 5. óra
Varga Viktor magyar, német  P 5. óra
Vargáné Vass Katalin
Szent Gellért díjas pedagógus
tanító, informatika  K 3. óra
Vincze Rita angol, német  H 4. óra
Zalai Ottóné történelem, magyar, népművelés  Sz 4. óra
Zukovits Krisztina tanító, napközis nevelő  Sz 5. óra
     
Részfoglalkozású v. óraadó tanárok  
Bella Ferencné tanulószoba  
Bősze Balázsné napközis feladatot ellátó pedagógus  K 5. óra
Czingráber Mária
Szent Gellért díjas pedagógus
katolikus hittan  K 3. óra
Lajber-Németh Judit matematika  P 3. óra
Kránitz Eszter német  H 1. óra
Varga Rita angol  H 1. óra
Venyige Edit napközis feladatot ellátó pedagógus  Sz 5. óra
Vigné Ujvári Zsuzsanna tanulószoba  
     
Nem pedagógus dolgozók
Vargáné Nyári Gabriella titkárságvezető  
Ipoli-Budai Krisztina iskolatitkár  
Kalaposné Suhajda Nikolett gazdasági ügyintéző  
Sándorné Varga Tímea iskolatitkár  
Simon Attila rendszergazda  
     
Nyul Ferenc gondnok, technikai csoportvezető  
Fekete Balázs konyhai dolgozó  
Fücsek Győzőné dajka  
Gáhor Cecília takarító  
Horváth Éva takarító  
Kánitsch Tamásné dajka  
Kumin Jenőné portás  
Molnár József portás  
Németh Szilvia portás  
Némethné Szabó Edit portás  
Oláh Zsigmond Jánosné takarító  
Pénzes Judit konyhai dolgozó, takarító  
Pethő Zoltánné konyhai dolgozó  
Pintér István konyhai dolgozó  
Sipos Aladár karbantartó  
Soós Jánosné dajka  
Szabóné Bánfalvi Csilla Ágnes takarító  
Szántó István karbantartó  
Szolnoki Mónika konyhai dolgozó  
Váradi Judit konyhai dolgozó  
Zambó Mihály karbantartó  
     

  

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium