„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37b)

Lámpás felvonulás Márton napján
Rendhagyó történelemóra a soproni népszavazásról
Befejeződött a teljes felújítás
Tanári zarándoklat 2021-ben
1956-ra emlékeztünk – „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Szent Orsolya napján
Országos döntőbe jutottak tanulóink
Közlekedésbiztonsági nap

Advent: a várakozás ideje

„Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént. Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három – múlt, jelen és jövő – látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk.” (Pilinszky János: A várakozás szentsége)

Újabb COVID-szabályok november 23-tól

Látva a közvetlen környezetünkben is egyre alattomosabban támadó vírus felfutását, egészségünk megóvása érdekében november 23-tól a következő szigorítások lépnek életbe:

 • Az Orsolya téren, illetve a Deák téri épületben az alsó tagozaton az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt tanulónak, pedagógusnak, alkalmazottnak egyaránt kötelező a maszk szabályos viselése.
 • Az óvodában minden pedagógus és dolgozó számára kötelező a maszk szabályos viselése a benntartózkodás teljes időtartama alatt.
 • Az intézménybe, illetve telephelyeire csak a jogviszonyban álló gyermekek, tanulók, pedagógusok, illetve dolgozók léphetnek be. Felnőtt, kísérő csak rendkívüli esetben, érvényes védettségi igazolás birtokában, testhőmérés és kézfertőtlenítés után, szabályosan viselt maszkban, előre egyeztetett időpontban, kizárólag igazgatói engedéllyel léphet az intézmény területére.
 • A hagyományos adventi gyertyagyújtások az idei adventben is elmaradnak. Hétfőnként 7.50-től osztályszinten történnek.
 • Adventben a rorate szentmisék 6.45 kor kezdődnek a szabályok szigorú betartása mellett reggeliztetés nélkül az Orsolya-templomban.

Lámpás felvonulás Márton napján

Hagyománnyá vált már intézményünk alsó tagozatán a november 11-i lámpás felvonulás, amely Szent Márton emlékét őrzi. A kisdiákokat, szülőket Kükedi József Tiborné, Mariann néni köszöntötte az iskola előtt, majd Gergő atya idézte fel Márton püspök alakját, legendáját. Ezután Horváth Ibolya tanító néni vezetésével iskolánk kiskórusának éneke indította el a szeretet fényeit, amelyek a gyermekek maguk készített lámpásaiban világítottak. Közös, Márton-napi dalok éneklésével, sétával járták körbe a gyerekek a Deák tér egy részét. A felvonulás az osztálytermekben ért véget, ahol a diákokat „Márton-napi csokoládéval” lepték meg a tanító nénik.

Nyílt nap 2021

Beiskolázással kapcsolatos gimnáziumi nyílt nap
2021. november 17.

Szeretettel várjuk a gimnáziumi nyílt napra érkező 4., illetve 8. osztályos általános iskolai tanulókat!

A koronavírus terjedése miatt, valamennyiünk egészsége érdekében, kérjük a következő szabályok szigorú betartását:

 • Lehetőség szerint 7.50-ig érkezzenek meg (a portán jelezzék, hogy a nyílt napra érkeztek)!
 • Kézfertőtlenítést követően, kizárólag az Orsolya téri portán át léphetnek az iskola épületébe.
 • A benntartózkodás teljes időtartama alatt kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata.
 • A tanulókkal legfeljebb egy, védettségi igazolással rendelkező felnőtt kísérő érkezhet!

Covid-szabályok

Látva a koronavírushelyzet romlását, egészségünk megóvása érdekében 2021. november 15-től a Szent Orsolya Iskolában a következő intézkedések lépnek életbe:

 • A kézfertőtlenítés mellett, az iskola közösségi tereiben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata.
 • Az osztálytermekben tartott foglalkozások, tanórák alatt ajánlott a viselése.
 • Az iskolai éttermekben az ebéd elfogyasztásának időtartama kivételével szintén kötelező viselése.
 • Csoportbontásos, fakultációs órákon – ahol több osztály tanulói együtt vannak jelen -, amennyiben a tanulók magas létszáma nem teszi lehetővé a biztonsági távolság betartását, kötelező a maszk szabályos viselése.

Ezúton is felhívjuk a szülők, gondviselők figyelmét, hogy lázas vagy beteg tanuló nem látogathatja az intézményt!

Továbbra is csak az iskolával munkaviszonyban, illetve tanulói jogviszonyban álló, egészséges személyek léphetnek az intézmény területére.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Felvételi előkészítő foglalkozások időpontjai

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli feladataihoz felkészítő foglalkozásokat tartunk iskolánkban. A foglalkozások minden alkalommal 15:00-tól kezdődnek. A központi írásbeli vizsgával kapcsolatos információkat a beiskolázási tájékoztatónkban részleteztük: Beiskolázási tájékoztató

 Magyar nyelv 
    Matematika 
 2021.11.16.     2021.11.17.
 2021.11.23. elmarad     2021.11.24. elmarad
 2021.12.07.     2021.12.09.
 2022.01.11.     2022.01.12.
 2022.01.18.     2022.01.19.
© 2016-2021 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium