„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37b)

Lámpás felvonulás Márton napján
Rendhagyó történelemóra a soproni népszavazásról
Befejeződött a teljes felújítás
Tanári zarándoklat 2021-ben
1956-ra emlékeztünk – „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Szent Orsolya napján
Országos döntőbe jutottak tanulóink
Közlekedésbiztonsági nap

Új induló osztályaink a 2021/2022. tanévben

Étkezés tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Ahogy már Önök is értesültek, 2021 szeptemberétől az iskolai és óvodai étkezést az Eurest Kft. biztosítja intézményünkben.
Étkezési díjaink az alábbiak szerint alakulnak:

Napközi: 550,-                             Menza: 400,-                            Óvoda: 450,-

„A 2020/2021-es tanévet bezárom!”

Dr. Veres András püspökLezárult egy nehéz, küzdelmekkel, bizonytalanságokkal (is) teli tanév iskolánkban. A Te Deumot két menetben ünnepeltük: pénteken (június 11-én) reggel 8 órakor az általános iskola 1–8. osztálya zárta az évet, délután fél 4-től pedig a gimnazisták. A reggeli évzárón elbúcsúztak a ballagó nyolcadikosok is, nevükben Polyák Dávid (8.b) köszönt el Reményik Sándor versével.

A délutáni ünnepélyes évzáráson részt vett Kriston Pál, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatója, dr. Wilfing János az iskolaszék elnöke, dr. Molnár Ágnes, Sopron országgyűlési képviselője, dr. Farkas Ciprián polgármester és Mendéné Lajtai Krisztina, a szülői választmány elnöke. A szentmisét dr. Veres András püspök úr celebrálta, koncelebrált Horváth Imre prépost–kanonok, városplébános és Kovács Gergő Vilmos püspöki biztos, iskolalelkész.

Nyelvi kompetenciamérés eredményei

Az alábbi hivatkozásban találhatóak az idegen nyelvi kompenetciamérés eredményei, mérési azonosító szerinti betürendben:
Idegen nyelvi mérés eredményei

Harmatcsepp tanulmányi verseny döntőjében

Az idei tanévben is megrendezésre került a Harmatcsepp tanulmányi verseny alsó tagozatos diákok részére. A jelentkezők olvasás-szövegértés, nyelvtan-helyesírás, matematika, valamint hittan tantárgyakból mérethették meg magukat. Az első három levelezős forduló után minden évfolyamról szép számmal kerültek be tanulók az elődöntőbe, amit már az iskolában kellett megírniuk. Közülük azonban csak egy diák jutott be az országos legjobb tíz közé. Lisznyai Barnabás, 2.a osztályos tanuló hittan tantárgyból a döntő fordulóban II. helyezést ért el. Gratulálunk!

© 2016-2021 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium