Beiskolázás

Szent Orsolya Gimnázium

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. Tel.: (99) 523-511
Honlap: www.sztorsolya.hu
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 Az iskola igazgatója   Dr. Kovács András 
 Püspöki biztos  Főtisztelendő Kovács Gergő Vilmos

 A beiskolázással kapcsolatosan
 felvilágosítást adnak:

 Nagyné Hoóz Rita, Németh-Szabó Helga
 
és Kis Gergely Máté igazgatóhelyettesek

   (munkanapokon 10 és 13 óra között)

Az iskola OM azonosítója: 030711    
A tagozatok kódjai:  0001  általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium  10 fő
   0002  4 évfolyamos gimnázium emelt szintű német nyelvvel  10 fő
   0003  4 évfolyamos gimnázium emelt szintű angol nyelvvel  10 fő
   0004  4 évfolyamos gimnázium emelt szintű matematikával  10 fő
   0005  8 évfolyamos gimnázium német nyelv - matematika  28 fő
   0006  8 évfolyamos gimnázium angol nyelv - matematika  28 fő

Oktatási formák

Képzési típusok és indítható osztályszám:
8 évfolyamos gimnázium: indítható 2 osztály
4 évfolyamos gimnázium: indítható 1 osztály

Jelentkezési lapok:
Négyosztályos gimnázium
Nyolcosztályos gimnázium
Nyolcosztályos gimnázium - elektronikus állami jelentkezési lap, tanulói adatlap

A felvétel az általános iskolai eredmények alapján (4.00 átlagtól), az elméletigényes tantárgyak figyelembe vételével történik. A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél az 5-7. osztály tanév végi, illetve a 8. tanév félévi teljesítményeinek figyelembevételén túl felvételi elbeszélgetést is szervezünk. A felvételi elbeszélgetés időpontja 2019. március 1. (péntek) 14.00.

Iskolánk felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám: 115 (tanulmányi eredmények: 50 pont X 2 + szóbeli meghallgatás eredménye: 15 pont)

A 8 évfolyamos gimnáziumnál az általános iskola 4. osztályának I. félévi eredményei (4,00 átlagtól) számítanak. A magatartás és szorgalom minősítését is mérlegeljük, valamint szintén felvételi elbeszélgetést tartunk, melynek időpontja 2019. február 22. (péntek) 14.00.

Az államilag előírt felvételi kérelem mellett saját jelentkezési lapunkat is kérjük kitölteni. Ezen plébánosi (lelkészi) ajánlás is szerepel. A 4 évfolyamos gimnáziumban az alaptantervű oktatás mellett lehetőség van az idegen nyelvek (angol, német), illetve a matematika emelt szintű (heti 5 óra) tanulására. A 8 évfolyamos gimnáziumban a matematikát, illetve egy idegen nyelvet heti 4-4 órában tanulják diákjaink. Ennek megfelelően indulnak angol-matematika, illetve német-matematika osztályaink. 9. évfolyamtól – a 4 évfolyamos tagozaton tanulókhoz hasonlóan – második idegen nyelvet is kötelező választani.

Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német, francia, latin, olasz. A latin a 8 évfolyamos gimnázium 7 és 8. évfolyamán (heti 1 órában) kötelező, a későbbiekben válaszható. A nyelvi csoportok indítása létszámfüggő. (9. évfolyamtól emeltóraszámú csoport választásának feltétele az előzetes nyelvismeret!) A minőségi nyelvoktatást segítik a tudásszint szerint kialakított nyelvi csoportok. Iskolánkban angol és német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető.

Iskolánkban az emelt szintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból biztosított.

A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

Kollégiumunk üzemeltetése átmenetileg szünetel. Ezen idő alatt a távolabbról érkező diákjaink a Hetvényi Lajos Evangélikus Kollégiumban nyernek elhelyezést.

Egyéb tudnivalók

Iskolánk római katolikus felekezeti iskola. Elsősorban a katolikus (keresztény) családok szolgálatában áll, de nyitott mindenki előtt, aki a keresztény-katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja. Heti 2 órában, a délelőtti tanítás keretében folyik a katolikus, evangélikus, református hitoktatás. Diákjainkat tudatos hitéletre, vallásgyakorlásra igyekszünk nevelni.

Felvételi tájékoztatót 2018. november 12-én 17.00 órakor tartunk - mindkét szerkezeti típusról. Nyílt nap 2018. november 21. 8.00-11.00

Sajátos nevelési igényű tanulók a felvételi eljárásban

A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye figyelembevételével - szülői kérésre - kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Mivel a 2019-2020. tanévre vonatkozóan iskolánk felvételi eljárásában nem szerepel az írásbeli felvételi, ezért ez a mentesség nem releváns.

Fontos dátumok

 Felvételi tájékoztató:  2018. november 12-én 17.00
 Nyitott Kapuk Napja:  2018. november 21-én 8.00 - 11.00
 Felvételi jelentkezések határideje:  2019. február 18.
 Felvételi elbeszélgetés:   2019. február 22. 14.00 (8 évfolyamos)
 2019. március 1. 14.00 (4 évfolyamos)
 Ideiglenes felvételi lista nyilvánosságra hozatala:  2019. március 18.
 Végleges felvételi jegyzék:  2019. április 20.
 A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések postázása:  2019. április 30.
 A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál:  2019. június 1.
 Beiratkozás:  2019. június 20.
© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium