Vízkereszt – Óvodamegáldás

„Három királyok elindulának,
Aranyat, tömjént, mirhát osztogatának.
Örvendezzünk és vigadjunk,
Új királynak hálát adjunk!
Jézusnak ajánljuk!"

Háromkirályok ünnepének másnapján Marics István atya jött el hozzánk, hogy az új esztendőben Isten áldását kérje óvodánkra, a benne nevelkedőkre, dolgozókra. Rövid szertartás, imádság és ének után az újonnan megáldott szenteltvízzel meghintette csoportszobáinkat, és megáldotta a gyermekeket, felnőtteket.

Karácsonyi énekszóra végigjártuk óvodánkat, és minden ajtóra felragasztottuk:

20*C+M+B*19

Christus Mansionem Benedicat!
Krisztus áldása legyen e házon!

Mindenható Urunk, Istenünk!
Áldásod szálljon erre a házra!
Lakjék benne egészség, tisztaság és a
lélek legyőzhetetlen ereje;
töltse el alázat, jóság és szelídség,
engedelmesség és hálaadás.
Kérünk, maradjon meg szent áldásod
ezena házon és minden lakóján.
Amen

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium