„Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön,
meg fogják kapni mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Gyermeknap az alsóban
„Híres Orsolyám”
„Az Orsolya nemcsak nevel, oktat, de példát is mutat”
„Embernek lenni! Csak-embernek, semmi egyébnek”
Szülők Akadémiája: Földi-Kovács Andrea - Keresztény társadalmi felelősség
Szalagavató Szent Angéla ünnepén – „Véget ért a próbajáték…”
Floorball diákolimpia

„Az Orsolya nemcsak nevel, oktat, de példát is mutat”

Május 16-án, a Szent Orsolya Rendi kedvesnővérek 276 évvel ezelőtti Sopronba érkezésének évfordulóján lezárult iskolánk jubileumi emlékéve – amely hivatalosan október 21-én, az Orsolya-napon emléktábla-avatással és az iskolatörténeti kiállítás(ok) megnyitásával indult.

A Szent Mihály-templomban a 8–11. osztályosok, illetve az alsóbb évfolyamosok képviselői vettek részt a jubileumi év zárásaként püspöki szentmisén, melyet dr. Veres András megyéspüspök, iskolánk fenntartója celebrált, koncelebrált Horváth Imre prépost–városplébános és Kovács Gergő Vilmos iskolalelkészünk. Az ünnepségen részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester, Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője és dr. Orbán Adrienn, a szülői választmány elnöke is.

– Ha valamit építeni akarunk, elgondolkodunk, mekkora legyen – kezdte szentbeszédét dr. Veres András –, ha nagyot akarunk, erős, mély alapról kell gondoskodnunk. Gondoljunk a bibliai példabeszédre a sziklára és homokra épült házról! Jézus azt ajánlotta, lelki értelemben is így tegyünk: az alap az Isten törvényei, maga Jézus; aki életét, munkáját Krisztusra építi, maradandót alkot. Az orsolyita nővérek ide, Sopronba építettek iskolát; és bizonyára sokat imádkoztak azért, hogy munkájukat szeretettel tudják végezni. És hogy mi nekünk ebből a konklúzió? Bármibe fogunk, keressük abban Isten akaratát! Nem érdemes porszellemből, porideológiából kölcsönözni, az egyetlen alap Krisztus. Soha ne a magunk javát keressük munkánkban! Ha másokért dolgozunk, abban a szeretet legyen a vezérlőerőnk, ahogyan majdnem három évszázada az orsolyita nővéreké is volt!

A szentmise után dr. Farkas Ciprián köszöntötte a jubiláló iskolánkat, és hangsúlyozta, az intézmény évfordulója a város életében is jelentős. Kiemelte, az iskolánkban majd három évszázad alatt felhalmozódott tudás, tapasztalat ma is rendelkezésre áll. Az Orsolya nemcsak nevel, oktat, de példát is mutat, ezt a küldetését 275 éve rendíthetetlenül betölti.

Dr. Kovács András igazgató úr rövid iskolatörténeti áttekintést adott, kiemelte, az igazságot, a küldetést, feladatainkat felismerni soha nem egyszerű, szükségünk van ehhez iránytűre, lelkünk tisztaságára. Ez segítette Merici Szent Angélát is küldetése, a leánynevelésre hívatott rendje megalapításában, és a néhány győri orsolyita kedvesnővért, akik 1747. május 16-án érkeztek Sopronba azzal a céllal, hogy itt rendházat, templomot és iskolát alapítsanak.

Az ünnepi alkalmon zenei szolgálatot látott el az iskola kórusa Krasznainé Szakál Andrea karnagy vezetésével, valamint a pedagógusokból alakult ének- és zenekar Nagy Lajos a budapesti imperfectum együttes vezetőjének közreműködésével.

A szentmise és az ünnepség után a résztvevők az iskola tornatermében gálaműsort hallgathattak meg a Soproni Petőfi Színház művészeinek – Szőcs Erika, Szalai Dóra és Marosszéki Tamás – előadásában.

Fotó: Fülöp Gábor (9.bg), Gönczöl Szabolcs (10.ag), Taschner Domonkos (9.bg)

© 2016-2022 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde