„Növeld bennünk a hitet.” (Lk 17,5)

Léleképítő lelkigyakorlat
Emléktúra Andrássy Péter nyomában
Egy árvaház történetének beteljesedése – Átadták és megáldották a soproni Szent Anna Óvoda-Bölcsődét
Elkezdődött a jubileumi, 275. tanév
Alsó tagozatos tábor - Vinye
„Földön, vízen Sopron környékén” - bejárós túratábor 5-7. évfolyamos diákokkal

„…hálát adok mindenért”

Idén is az orsolyások zárták a városban elsőként a tanévet, iskolánk tanévzáró ünnepélyeit két turnusban – az elmúlt évek hagyományainak megfelelően – a Szent Mihály-templomban tartottuk. Szombaton 9 órakor az általános iskolások fejezték be a tanévet, egybekötve a 8. évfolyamos általános iskolások ballagásával. 11 órától pedig a kis- és nagygimnazisták évzárója kezdődött, melyet dr. Veres András megyéspüspök celebrálta, koncelebrált Horváth Imre prépost–városplébános és Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész.

Dr. Veres András szentbeszédében a hála érzetének fontosságára helyezte a hangsúlyt. – A kisgyerekek még nem hálásak, csak elégedettek, a felnőttkor küszöbén álló fiataloknál a hála hiányát viszont már neveltetési hiánynak érezzük – mondta el a megyéspüspök. – Lényeges, hogy hálásak tudjunk lenni, hiszen sok mindent, amire szükségünk van, nem tudunk előteremteni, kell hozzá a felnőttek segítsége. Legtöbbször azonban csak akkor döbbenünk rá, hogy hálásnak kell lennünk, ha hiányt szenvedünk valamiben. A hála sokrétű erény: semmilyen készséget nem építhetünk nélküle, ennek segítségével ismerjük el a másik munkáját, és együtt jár a felelősségérzettel: kell, hogy éljen bennünk a készség, hogy felelősséget érezzünk másokért, részt vegyünk életükben. A hála erősíti a jövőbe vetett reményünket – hogy észrevegyük másokban a jót, és hogy más is megtisztelje a munkánkat. Év végén különösen fel kell ébresztenünk magunkban a hála érzését szüleink, tanáraink, de a pék és a fodrász iránt is, hiszen nem önmagunkban, hanem közösségben élünk. Aki önmagát keresi, elveszik, aki azonban másokért él, az kibontakozik, ő fogja mások életét is boldoggá tenni.

A püspök úr Sík Sándor gondolataival zárta szentbeszédét:

„Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapravalót
hála legyen”

A gimnázium tanévzáró ünnepségén részt vett dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere, dr. Wilfing János, az iskolaszék elnöke, dr. Orbán Adrienn, a szülői választmány elnöke is.

Dr. Kovács András, iskolánk igazgatója tanévzáró beszédében egy tanmesével hangsúlyozta, hogy a boldogságot két „ládában” őrizzük: a szívünkben és az eszünkben, nyolc lépés szükséges ahhoz, hogy a boldogság kiteljesedjék életünkben. Az igazgató úr kiemelte, a tanév során több mint 200 helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyen több mint 400 orsolyás diák vett részt és ért el kiemelkedő eredményt. Ezt követően került sor az iskolai díjak, kitüntetések átadására.

Szent Angéla-díjban részesült: Rádler Sára (XII), Kovács Borbála Irma és Salamon Janka (12.bg).

Alapítványi díjat kapott az év közben elért kiemelkedő eredményei miatt Szarka Máté (7.bg), Gombás Iván (8.ag), Kiss Gellért (8.bg), Kőhalmi Alíz és Horváth Rudolf Bálint (10.bg), Nagy Dorina (XII). A 4, illetve 8 évig kitartó szorgalmáért és tanulmányi eredményéért alapítványi díjat vehetett át: Boros Alíz, Bakonyi Zsófia és Cifra Máté (XII), Peitl Rudolf, Tamás Fruzsina és Peszlen Szonja (12.ag), valamint Bauer Mirjána, Gabnai Márta és Pap Richárd (12.bg).

A szülői választmány által adományozott Szent Orsolya Ifjú Tehetsége díjban részesült kiemelkedő sporteredményi miatt: Börzsei Zalán (8.bg), Varga Anna (7.ag) és Molnár Ágoston (5.ag).

Lelkészi dicséretet kapott a végzős évfolyamból: Anderson Lucia Amélia és Gottlieb Laura (12.ag), Bauer Mirána és Kovács Borbála Irma (12.bg).

A tanévzáró ünnepség végén pedig igazgató úr kimondta a szeptember 1-je óta várt mondatot: „A 2021/2022-es tanévet lezárom!”.

Fotó: Aszódi Réka (11.BG), Horváth Gréta (9.AG), Kis Réka Brigitta (9.AG), Taschner Olivér János (11.BG), Zagyvai Csenge (9.AG)

© 2016-2022 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde