„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy általa üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17)

Gyermeknap az alsóban
„Híres Orsolyám”
„Az Orsolya nemcsak nevel, oktat, de példát is mutat”
„Embernek lenni! Csak-embernek, semmi egyébnek”
Szülők Akadémiája: Földi-Kovács Andrea - Keresztény társadalmi felelősség
Szalagavató Szent Angéla ünnepén – „Véget ért a próbajáték…”
Floorball diákolimpia

„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

Március 11-én, pénteken kétszer is bemutatta a 10.bg osztály március 15-i műsorát a tornateremben: a 2. órában az 5–7. évfolyam, a 3.-ban pedig a 8–12. osztályosok nézték meg élőben a bemutatót. Az óvodások az 1. órában az iskola zsibongójában–aulájában vettek részt egy zenés–táncos megemlékezésen, az alsósok is megemlékeztek az 1848-as forradalomról.

Szép március idusára*
dolmány kerül a huszárra.
Felkantároz, nyergel, fordul,
bőrcsizmája megcsikordul.
Magyar lévén lóra termett,
erős karja kardot lenget.
Harci kürtszó dallamára
indul bátran a csatába.

Alsó tagozatosaink a Deák téri iskolaépület udvarán közös műsorral emlékeztek meg az 1848 – 1849 – es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójáról.
A program kiemelkedő eseménye volt a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör lovas huszárainak bemutatója, melynek keretében a gyerekek megismerkedhettek a hagyományos huszáröltözettel, a fegyverekkel és lovak felszerelésével egyaránt.

– Március 15-ről mindenki tud mindent! – hangzott el a pénteki ünnepi műsoron. Valóban mindenki tud mindent március 15-ről? Kokárda, Nemzeti dal, Petőfi Sándor, Jókai Mór, 12 pont… – valóban ez minden? A 10.bg osztály műsora azt igyekezett bemutatni, hogy az 1848. március 15-i forradalom nem egy hirtelen fellobbanásból született utcára vonulás volt: komoly, többéves országgyűlési, gazdasági–társadalmi–politikai tevékenység, hazafias munka, újító–jobbító szándék előzte meg. Nemcsak Pesten elégelte meg a nép az el- és lemaradottságot, a középkori viszonyokat és egy elnyomó ország rendelkezéseit, hanem egész Európa forradalmi lázban égett. Az 1848-as események – középpontjukban a márciusi forradalommal – tevékeny résztvevői közé számos „névtelen” márciusi ifjú mellett sorolhatjuk az első felelős kormány tagjait és többek között a soproni szívünknek ismert–kedves gróf Széchenyi Istvánt is.

A műsorban a jól ismert és kihagyhatatlan idézetek mellett elhangzott kevésbé közismert részlet Mikszáth Kálmán Jókairól szóló művéből, Arany János levele, naplórészlet Jókai Mórtól és Szendrey Júliától is. A tizedikesek bemutatták, hogy 1848. március 15-e 174 év óta ugyanolyan erővel, ihlettel bír költőinkre–íróinkra, hiszen tisztelgett Petőfi és társai, valamint az 1848/49-es szabadságharc dicsősége előtt Vörösmarty Mihály, Arany János, Gyulai Pál, Vajda János, Reviczky Gyula és Várnai Zseni is. A műsorban a toborzó tánc és Arany verse alapján született kesergő–sirató ének is igyekezte megidézni 1848 hangulatát, érzésvilágát. Az Orsolya téri aulában a 12. évfolyam szalagavató tánca méltó befejezése volt az iskolai rendezvényeknek.

Fotók: Horváth Gréta, Gönczöl Szabolcs, Zagyvai Csenge (9.ag), Gombás Iván (8.ag), Aszódi Réka (11.bg), Horváth Bálint Gergely (12.bg)

© 2016-2022 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde