„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37b)

Lámpás felvonulás Márton napján
Rendhagyó történelemóra a soproni népszavazásról
Befejeződött a teljes felújítás
Tanári zarándoklat 2021-ben
1956-ra emlékeztünk – „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Szent Orsolya napján
Országos döntőbe jutottak tanulóink
Közlekedésbiztonsági nap

Kedvesnővérek és lelkipásztorok sírjánál

Halottak napja és mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó hagyomány a Szent Orsolya-iskolában, hogy a nyolcadik osztályosok egy csoportja meglátogatja a Szent Mihály-temetőben nyugvó Szent Orsolya rendi kedvesnővérek és a Szeplőtelen Fogantatásról nevezett templom egykori lelkipásztorainak a sírját.

November 4-én Kovács Gergő Vilmos atya iskolalelkészünk húsz nyolcadikossal – a négy osztály képviselőivel – látogatott a temetőbe, ahol felkeresték a nővérek és papok nyughelyét, és mindenhol mondtak egy rövid imát is. – A temetőlátogatást a Storno-keresztnél zártuk, ahol mindannyian saját halottainkért imádkoztunk – mesélte Gergő atya. – Ennek a hagyománynak a célja az imádság mellett az orsolyás nagy család megismerése is a múlton keresztül.

© 2016-2021 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium