„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)

Kopaszavató 2.1: 10. vs. 9. évfolyam
Kopaszavató 1.1 – 11. vs. 10. évfolyam
Erdei lelkigyakorlat
Önkéntesként az eukarisztikus kongresszuson
Kópházi zarándoklat: 10,5 kilométer az összetartozásért
Isten áldásával indulnak a betűk–számok birodalmába
Embernek lenni idén is! - Megnyílt a 274. orsolyás tanév

„A 2020/2021-es tanévet bezárom!”

Dr. Veres András püspökLezárult egy nehéz, küzdelmekkel, bizonytalanságokkal (is) teli tanév iskolánkban. A Te Deumot két menetben ünnepeltük: pénteken (június 11-én) reggel 8 órakor az általános iskola 1–8. osztálya zárta az évet, délután fél 4-től pedig a gimnazisták. A reggeli évzárón elbúcsúztak a ballagó nyolcadikosok is, nevükben Polyák Dávid (8.b) köszönt el Reményik Sándor versével.

A délutáni ünnepélyes évzáráson részt vett Kriston Pál, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatója, dr. Wilfing János az iskolaszék elnöke, dr. Molnár Ágnes, Sopron országgyűlési képviselője, dr. Farkas Ciprián polgármester és Mendéné Lajtai Krisztina, a szülői választmány elnöke. A szentmisét dr. Veres András püspök úr celebrálta, koncelebrált Horváth Imre prépost–kanonok, városplébános és Kovács Gergő Vilmos püspöki biztos, iskolalelkész.

 – Te Deumot tartunk, ami egy természetes cselekedet: hálát adunk Istennek, dicsőítjük őt jótéteményeiért – kezdte szentbeszédét dr. Veres András. – A mai Te Deumunk egybeesik egy jeles egyházi ünneppel: Jézus Szíve ünnepével. Az egyházi ünnep Isten szeretetének az ünnepe, az ember azonban nem tudja a szeretetet teljesen megvalósítani, kell, hogy Isten tanítsa erre. Isten parancsban adta az embernek a szeretetet – Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!, Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket! – ismétli Jézus –, de az emberi szeretet tudatos döntés is: készek vagyunk sérelmek, a másik szeretetének hiányosságai ellenére is szeretni. Kívánom: nyáron is tudjunk a krisztusi szeretet szerint élni, hiszen ne felejtsük, csak a szeretetben élt életnek van értelme.

Dr. Veres András Prohászka Ottokár soraival zárta prédikációját: „Hiszek a Szent Szívben, annak szeretetében, hiszek a lelkek szent közösségében, hiszek a Szeretet végső győzelmében!”:

A szentmise végén a Te Deum eléneklésével adhattunk hálát az elmúlt tanévért, majd dr. Kovács András igazgató úr mondta el ünnepi beszédét. – Az idei tanévben megpróbált bennünket a Jóisten – emelte ki igazgató úr –, a mindennapi életünket felborította a koronavírus-járvány. Ha Isten megengedi a rosszat, azért teszi, hogy ezáltal előjöjjön valami jobb, bár ezt nem mindig tapasztaljuk meg egyszerre. Az idei tanévben is a diákok–pedagógusok–szülők áldozata kellett ahhoz, hogy eredményessé és érvényessé tudjuk tenni a tanévet.

Dr. Kovács András szavait követően Kiss-Teleki Blanka tanárnő konferálásával adták át a gimnazistáknak az iskola legjelentősebb elismeréseit.

Végzős diákok

A tanulmányait tartósan kiemelkedő eredménnyel folytató, a közösségért mindig tettre kész, magatartásában, hitéletében példás tanulóknak a tantestület minden évben Szent Angéla-díjat adományoz, idén Ágota Benedek (12.ag) és Láng Rajmund István (XII) részesült az elismerésben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését kapta meg Horváth Dária (11.bg) a német OKTV országos 4. helyezéséért.

A Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány díjait kiérdemelte:

  • Lisznyai Barnabás (2.a) Kitűnő tanulmányi eredménye mellett részt vett a HArmatcsepp tanulmányi versenyen országos 2. helyezést ért el.
  • Papp Hunor (3.c) osztályos tanuló Országos Honismereti Versenyen elért 1. helyezéséért.
  • Árvay Márton, Kő Bence, Tóth Gergely András, Varga Bernát (8.ag), akik az űrkutatás napjához és a nemzetközi világűrhéthez kapcsolódva meghirdetett diákpályázaton Valahol Európán című kisfilmjükkel 1. helyezést értek el.
  • Németh Marcell (9.bg), a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének országos döntőjében elért 4. helyezéséért.
  • Taschner Olivér János (10.bg) a Kutató Diákok Mozgalmának kisfilmkészítő pályázatára készített filmjével a 2. legjobb helyezésért.
  • Horváth Dária Antónia (11.bg) a német OKTV országos 4. helyezéséért.
  • A végzősök közül Árki Krisztina, Golnerits Máté (XII), Horváth Júlia, Magyar Kata, Szalay Ágnes, Tama Kristóf és Zsigó Fanni (12.ag) érdemelte ki az alapítvány jutalmát az iskolában töltött eredményes és sikeres 12 évéért.

Mórus Tamás-díjban Ágota Benedek (12.ag) részesült diákközéleti szerepléséért.

A Szent Orsolya Ifjú Tehetsége díjat (melyet 2017-es alapítása óta 5. alkalommal adnak ki) idén Szarka Ágnes (8.bg), Dakhlaoui Emna Mária és Varga Borbála (6.ag) érdemelte ki – mindhárman kiemelkedő zenei eredményeik után.

Iskolalelkészi dicséretben részesült a 12.ag osztályból Ágota Benedek, Gál Anna Veronika és Oszvald Julianna Réka, a XII-ből Golnerits Máté és Kis Teodóra Luca.

Az ünnepélyes tanévzárón dr. Veres András püspök úr adta át a Szent Gellért-díjat, a Magyar Katolikus Püspöki Kar kitüntetését, amellyel kiemelkedő pedagógiai tevékenységet ismernek el. Az idei tanévben Nagy Árpád tanár úr érdemelte ki a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát.

Nagy Árpád -Szent Gellért díj

Dr. Kovács András igazgató út a Te Deum végén köszönt el Nagyné Hoóz Rita igazgatóhelyettestől, aki szintén „elballagott” iskolánkból. Majd végre elhangzott a szeptember 1-je óta várt mondat: „A 2020/2021-es tanévet bezárom!”.

 

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium