„Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20)

„A 2020/2021-es tanévet bezárom!”
Kívánunk nektek (sokáig) gyermekszemeket!
Március 15-re emlékezünk
Tovább szépül és fejlődik az Orsolya
Rendhagyó szalagavató – „Akik sokat kapnak, azoktól többet is várnak!”
Krisztus áldja meg e házat!
Bolyai Matematika Csapatverseny
Pillanatképek az új épületrészről

„Jöjj, Szentlélek Úristen…”

Az idei – és a tavalyi – tanévben sok mindent felborított a vírushelyzet. A Szent Orsolya Gimnázium 9. évfolyamosai azonban szerencsésnek érezhetik magukat, hogy az eddigi években megszokott rend szerint, pünkösd ünnepén részesültek a bérmálás szentségében. Pünkösdhétfőn délután 3 órakor összesen 51 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét dr. Veres András megyéspüspök, aki az ünnepi szentmisét celebrálta, koncelebrált Horváth Imre városplébános és Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész, püspöki biztos. 

Annyiban mégis különleges volt az idei tanév, hogy két bérmálás is kapcsolódott az orsolyásokhoz: októberben a 10. osztályosok, május 24-én pedig a kilencedikesek bérmálkoztak a megújult Szent Mihály-templomban. Nemcsak a két osztályból (9.ag–IX és 9.bg), hanem a tavaly iskolánkban az általános iskola nyolcadik osztályát befejezettek, de ma már máshol tanulók is csatlakoztak az orsolyás ünnephez.

A szertartás elején Imre atya és Gergő atya köszöntötte dr. Veres Andrást. Az evangélium üzenetét Gergő atya olvasta fel, amely kapcsolódott a pünkösdi–bérmálási ünnephez. „»Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.« Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: »Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.«” – hangzott el János evangéliumában.

– A mai ünnepen, egyházi nagykorúságotok kezdetén a Lélek kegyelmét kérjük rátok és mindazokra, akik veletek a krisztusi úton szeretnének járni – szólította meg a bérmálkozó fiatalokat dr. Veres András. – Minden Isten hasonmására teremtett ember részesül a Lélek ajándékaiban úgy, ahogyan kész azokat befogadni. Isten minden nap felkelti napját a jókra és gonoszokra egyaránt, vagyis nem tesz különbséget jók és rosszak között. Jézus Krisztus minden embert üdvözíteni akart, azonban nem mindenki fogadja be, nem mindenki működik együtt a Lélek ajándékaival. Isten azért adja ajándékait, hogy másnak használjunk vele, mindenki abban kap megerősítést, amiben a Teremtő Isten tehetséget adott neki. Bőségesen elhalmoz minket ajándékaival – ha másokat gazdagítunk, ha az „egy testet”, az egyházat szolgáljuk vele. A Lélek ajándékai tehát személyre szóló ajándékok, amelyeket azért kapunk, hogy az egyházat szolgáljuk. Kedves fiatalok, ti, akik fiatalon tartjátok az egyházat, gondoljátok át, milyen ajándékot, milyen képességet adott nektek Isten! Olyan hivatást kell választanotok rövidesen, amelyben ezeket a képességeket ki tudjátok bontakoztatni, akkor lelitek örömötöket munkátokban, akkor lesztek boldogok.

A prédikációt követően a bérmálkozók megújították – gyermekkorukban szüleik, keresztszüleik által tett – keresztségi fogadalmukat, hitvallásukat, majd következett a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A szertartás ünnepélyességét Oszvald Johanna fuvolajátéka erősítette, orgonán kísérte Árendás György kántor.

Az ünnepi szertartás végén a kilencedikesek köszönetet mondtak dr. Veres Andrásnak, majd dr. Kovács András, iskolánk igazgatója köszöntötte a megyéspüspököt. A szertartás a Szent Angéla-, a pápai és a magyar himnusszal zárult. A bérmálás szentségében részesült fiatalok emléklapot és egy Bibliát is kaptak, mellyel lelki szükségleteiket táplálhatják.

Szerző: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Taschner Olivér (10.BG)

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium