„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)

Őszi népi szokások - szőlőpréselés
2021 méter közös futás az európai diáksport napján
Kopaszavató 2.1: 10. vs. 9. évfolyam
Kopaszavató 1.1 – 11. vs. 10. évfolyam
Erdei lelkigyakorlat
Kópházi zarándoklat: 10,5 kilométer az összetartozásért
Isten áldásával indulnak a betűk–számok birodalmába
Embernek lenni idén is! - Megnyílt a 274. orsolyás tanév

Elsőáldozás, az első találkozás öröme

Lezárultak iskolánkban az elsőáldozások: a járványügyi szabályozások miatt kevesebb résztvevő vendéggel, de teljes ünnepélyességgel és áhítattal járultak először szent áldozáshoz a 3.a-sok május 2-án, a 3.b-sek 9-én, a 3.c osztályosok pedig 16-án a Szent Orsolya-rend templomában.

Az ünnepélyes szentmise kezdetén a szülők közösen kérték Isten áldását a nagy találkozás előtt álló gyermekükre. Az első két hétvégén Szent János, 16-án Szent Márk evangéliumának üzenetei indították útjukra a gyerekeket.

– A tanév eleje óta erre készültök, erre a nagy napra, erre a nagy találkozásra – hangsúlyozta Kovács Gergő Vilmos atya a prédikációban –, de az elsőáldozást sok minden megelőzi, sok tanulás, sok beszélgetés, rengeteg imádság, az elsőáldozók bemutatásának szertartása. Azon a szentmisén ünnepélyes ígéretet tettetek, hogy szépen és alaposan készülni fogtok erre a mai találkozásra Jézussal. Ezen az alkalmon minden család kapott egy imakártyát, hogy valakit, aki ugyanúgy elsőáldozni készül, mint az ő családtagjuk, imádságban hordozzák. Minden bizonnyal nem volt felesleges a sok imádság, hiszen mi mindannyian egy nagy családba tartozunk: a kereszténység nagy családjába, s mindannyian együtt igyekszünk az Úr Jézushoz ünnepelni. A várakozás hosszú útjának másik fontos állomása az első gyónásra való felkészülés volt: a Jézussal való első találkozáshoz lelki „nagytakarításra”, hitbéli rendrakásra volt szükség. Éljetek úgy, hogy ezt a nagy ajándékot, a Jézussal az Oltáriszentségben való találkozást minden szentmisében átélhessétek! Ehhez nyújtson útmutatást az elsőáldozási tablótok, amelyben a napraforgókban ott van mindannyiótok arcképe, ahogy Jézus felé mint az örök Nap felé fordultok. Ilyennek kéne lenni mindegyikünknek, Jézus felé fordulóknak. Kívánom nektek, hogy ennek az első találkozásnak az örömét soha ne felejtsétek el!

Az égő gyertyájukkal a kezükben a gyerekek megújították a szüleik–keresztszüleik által a kereszteléskor tett fogadalmat, és megvallották hitüket, majd egyéni könyörgéseikkel is nyomatékossá tették szándékuk komolyságát. Az elő szentáldozás előtt közös imádsággal fordultak Jézust, majd az áldozás után ismét közös imádsággal mondtak köszönetet. A szentmise záró könyörgése után újra közös fohásszal fordultak Jézushoz a gyerekek az édesanyákért–édesapákért, majd egy szál rózsával köszöntötték őket.

3A

3B

3C

A 3.a osztályt Vargáné Vass Katalin, a 3.b-t Babosné Fritz Júlia, a 3.c-t Kelemenné Böröcz Adrienn osztályfőnök, valamint Kovács Gergő Vilmos atya készítette fel és segítette a szentáldozásig.

Szerző: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Pap Richárd (11.BG), Taschner Olivér (10.BG)

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium