„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)

Kopaszavató 2.1: 10. vs. 9. évfolyam
Kopaszavató 1.1 – 11. vs. 10. évfolyam
Erdei lelkigyakorlat
Önkéntesként az eukarisztikus kongresszuson
Kópházi zarándoklat: 10,5 kilométer az összetartozásért
Isten áldásával indulnak a betűk–számok birodalmába
Embernek lenni idén is! - Megnyílt a 274. orsolyás tanév

Kívánunk nektek (sokáig) gyermekszemeket!

A járványügyi előírásoknak megfelelően zártkörű, családias ballagáson búcsúztatta el a Szent Orsolya Gimnázium a végzőseit.

A két ballagó osztály a 11. évfolyamosok által feldíszített lépcsősoron indult a 3. emeletről a földszintre, ahol az újonnan elkészült aulát „avatták fel” a ballagási ünnepség során. A rendezvény előtti hálaadó szentmise főcelebránsa dr. Veres András volt. A megyéspüspök prédikációjában hangsúlyozta, ahogyan mindannyiunknak életünk végéig szóló tanulásban van részünk, úgy hitbéli ismereteink is folyamatosan bővülnek. Minden életkorban, életszakaszban teszünk fel hitünkre vonatkozó kérdéseket, s ha ezekre megfelelő válaszokat kapunk, növekedhet hitünk, mely eligazodást ad életünk folyamán. 

– A ballagók életében olyan életszakasz kezdődik, amikor már nem a szülőkre, nevelőkre támaszkodtok, hanem saját felelősségrendszeretekre, értékeitekre – nyomatékosította dr. Veres András. – Adjatok hálát az iskolátoknak, hogy az emberi tudás megszerzése mellett megismertetett benneteket Istennel és Jézus Krisztus evangéliumával! Adjatok hálát szüleitek, hogy ebbe az iskolába írattak benneteket! Adjatok hálát nevelőiteknek, akiktől a hiteles tudást megszereztétek! Ha el akarunk indulni egy úton, jó, ha világosan látjuk az utat és a célt is, hogy mi vár ránk az úton, azt azonban csak a Gondviselő Isten tudhatja. Eszközeiteket, lehetőségeiteket, képességeiteket fel kell mérni, hogy milyen hivatást válasszatok, amellyel Isten tervét beteljesítitek. Ha búcsúzunk, mindent rendbe kell tenni a hátunk mögött, hibáinkért, mulasztásainkért bocsánatot kell kérnünk, ne maradjon utánunk elvarratlan szál!

Dr. Veres András Faludy György szavaival zárta:

„…mert ha igaz és nincs Isten az égben,
úgy erkölcs sincs, sem igazságtevés,
se jó, se rossz, se út, se cél, se rendszer,
csak káosz, ahol minden egyremegy
és mentől többet tud, lát, ért az ember,
az élet annál értelmetlenebb”

A püspöki szentmise után az alsóbb évfolyamosok nevében Gabnai Márta (11.bg) köszöntötte a végzősöket, majd Major Lili Pécsi Ágnes: Kívánok neked gyermekszemeket! című versével búcsúzott. Ágota Benedek (12.ag) a ballagók nevében elevenítette fel az évfolyamtársaival az Orsolyában eltöltött 12, 8 vagy 4 közös évet. Ezt követően a két 12. osztály nevében képviselőik kötötték fel a végzősök szalagját az iskolazászlóra: a 12.ag-ból Magyar Kata és Tama Kristóf, a XII.-ből Árki Krisztina és Láng Rajmund. A 11. évfolyam nevében Tamás Fruzsina (11.ag) Földesi Lívia: Az Isten tenyerén című versével adott útravalót a búcsúzóknak.

A ballagás zárásaként dr. Kovács András igazgató úr beszédében kiemelte: az elmúlt hónapok, év rendkívüli időszaka mindenkit próbára tett, a 12. évfolyamosokat különösen, hiszen az utolsó évükből csaknem fél évet digitális oktatásban töltöttek. A hátunk mögött hagyott, megtett út azonban kötelez bennünket egy életen át – reményeink szerint ehhez adtak útravalót a Szent Orsolya Gimnáziumban eltöltött évek is.

A szentmisét és a ballagási ünnepséget a Szent Orsolya Óvoda óvónői kísérték énekükkel, Krasznainé Szakál Andrea szolfézstanár vezetésével és zongorakíséretével, valamint Tama Krisztina előadóművész részvételével.

Szerző: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Pap Richárd (11.BG), Taschner Olivér (10.BG)
Online közvetítésért külön köszönet a SopronTV munkatársainak

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium