„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)

Kopaszavató 2.1: 10. vs. 9. évfolyam
Kopaszavató 1.1 – 11. vs. 10. évfolyam
Erdei lelkigyakorlat
Önkéntesként az eukarisztikus kongresszuson
Kópházi zarándoklat: 10,5 kilométer az összetartozásért
Isten áldásával indulnak a betűk–számok birodalmába
Embernek lenni idén is! - Megnyílt a 274. orsolyás tanév

Krisztus áldja meg e házat!

Január 6-a, vízkereszt alkalmából iskolánk mindkét telephelyén megtörtént a házszentelés.

A keresztény egyházak január 6-án tartják vízkereszt és a háromkirályok ünnepét. A katolikus egyház kezdetben három bibliai, Jézus életéhez és tanításához kötődő eseményt kapcsolt össze ezen a napon: a háromkirályok – napkeleti bölcsek – látogatását és hódolását az újszülött Jézus előtt, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyó vizében, illetve Jézus tanításának kezdetét, az első csodáját: a víz borrá változtatását a kánai menyegzőn. A nyugati kereszténységben – a római katolikus egyházban – a háromkirályok ünnepe kapcsolódik legerősebben január 6-hoz.

Ezen a napon a katolikus szokásrend szerint a pap a vízkeresztkor megszentelt vízzel körbejárja a házat, és Isten áldását kéri az új évben is a hajlékra és minden ott lakóra. Így is kezdődik a házszentelés szertartása: „Békesség e háznak! És minden lakójának!”.

Így történik hagyományosan iskolánkban is minden évben, idén már második alkalommal végezte el Gergő atya a szertartást a két telephelyen, a Deák téri volt AMI épületében és az Orsolya téren minden tanteremben és irodában. A házszentelés során az ajtófélfára felírják az évszámot és a „Christus Mansionem Benedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”) kezdőbetűit a következő formában: 20 + C + M + B + 21. Idén ez a szokás annyiban módosult, hogy az ajtókra matrica alakjában került fel az áldás. A népi hagyomány szerint a három betű jelzi a háromkirályok nevének rövidítését: Gáspár/ Caspar, Menyhért, Boldizsár.

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium