„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Mk 1,11)

Bolyai Matematika Csapatverseny
Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén

Covid-tájékoztató

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

Mint ismeretes, az Operatív Törzs javaslatára a Kormány február elsejéig meghosszabbítja a fennálló szabályokat, így a 9-12. évfolyamon marad a digitális távoktatás. Élve a jogszabály adta lehetőséggel – ahogy tettük ezt legutóbb is – a végzős évfolyam számára kiscsoportos jelleggel, az érettségi- illetve, fakultációs tárgyak tekintetében január 11-12-13-án konzultációs foglalkozásokat tartunk, melyen – a járványügyi szabályok betartása mellett - kötelező a megjelenés. Célja, hogy rendbe tegyük a múltkori alkalom óta leadott anyagot és előkészítsük a következő időszakot.

Mivel egy hónapig biztosan marad a távoktatás, ezért a következőkre ismételten szeretném felhívni a figyelmet.

  • A tanuló a tanítási napokat (délelőtt) az órarendje által meghatározott időbeosztás szerint, odahaza, a digitális távoktatásba bekapcsolódva (az online órákon való aktív részvétellel) tölti. Kérjük a Szülőket, hogy erre az időszakra semmilyen családi vagy egyéb programot ne szervezzenek!
  • Technikai problémát, betegséget, bármilyen akadályt haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek vagy az iskola központi elérhetőségeinek valamelyikén.
  • Sajnos akadt néhány tanuló, aki a felszólítások ellenére sem vette fel néhány tantárgy kurzusát a digitális tanteremben, illetve inaktív maradt. Az a tanuló, aki fel sem vette az adott kurzust, vagy felvette ugyan, de indokolatlanul nem teljesítette a számonkéréseket, az erre az időszakra vonatkozó teljesítménye nyilván elégtelen. Így esetében a digitális időszak elégtelen teljesítménye és az esetleges korábbi jegyeinek az átlaga fogja adni a félévi osztályzatot.

Kérem valamennyiük konstruktív együttműködését! Az iskola vezetősége a központi elérhetőségeken továbbra is készséggel rendelkezésre áll. Szívesen fogadjuk a jobbító szándékú észrevételeket. Közös érdekünk, hogy a ránkbízottak sikeresen teljesítsék ezt az időszakot és kellő felkészültséget szerezzenek az érettségi vizsgákra és a továbbtanulásra.

Megköszönve közreműködésüket, kívánok jó egészséget (a betegeknek pedig mielőbbi gyógyulást)!

Sopron, 2021. 01. 09.

Dr. Kovács András
igazgató

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium