„Megtaláltuk Messiást!” (Jn 1,42)

Krisztus áldja meg e házat!
Bolyai Matematika Csapatverseny
Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén

Tanévnyitó beszéd 2020

Excellenciás Püspök Úr!
Főtisztelendő Atyák! Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr!
Tisztelt Főigazgató Úr!
Kedves Szülők, Kollégák, tanulók és óvodások!

Hiába dőltek a hőmérsékleti rekordok a trópusi éghajlatot idéző napokon – ez a nyár is véget ért. Gyorsan csomagolt az augusztus és búcsúzás nélkül, szinte észrevétlenül hagyott itt bennünket a vakáció. Az időjárás pedig igazi diákbarát módon, már tegnap esőkönnyes búcsút vett tőle és azóta is siratja… pedig az idén igencsak hosszúra sikeredett…

Bizonyára sokaknak az első próbatétel a holnap reggeli felkelés lesz. Aztán ezt az első próbatételt követi majd a többi. Aztán szépen lassan rájövünk, hogy ezek az akadályok leküzdhetők, s a pillanatnyi nehézségek a jól végzett munka érzésén túl sokkal többel is megajándékozzák az embert. Tudásunk, tapasztalataink gyarapodása, személyiségünk kibontakoztatása közben és által találjuk meg Istentől rendelt küldetésünket a világban. Ezt a szép, néha gyötrelmesnek tűnő utat, amit tanulásnak hívunk, egyikünk sem spórolhatja meg…

Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben. A túlságosan könnyű út nem edzi meg az embert. Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk. De pontosan ezek a nehézségek és a becsületes küzdés tesznek bennünket alkalmassá hivatásunk megtalálásához és elfogadásához.

Egy idős cseroki indián az életről mesélt az unokájának...

„Küzdelem zajlik a bensőmben” - mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással. Az egyik gonosz - ő a harag, irigység, bánat, mohóság, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, és a mérhetetlen önzés. A másik jó - ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, nagylelkűség, igazság, együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned is zajlik - és mindenki másban is.”
Az unoka elgondolkozott egy percre majd megkérdezte a nagyapját: „Melyik farkas fog győzni?”
„Amelyiket táplálod” - válaszolta az idős indián.
Valójában minden egyes napon rajtunk múlik, hogy melyik belső késztetésnek engedünk.
(Forrás: https://pozitiv.ewk.hu/tanulsagos-tortenetek/)
Mindeközben nagyon fontos, hogy szavainkat és cselekedeteinket a jó szándék és a szeretet vezesse.

Kedves Szülők, kedves kis és nagy Diákok!

Mi ebben a tanévben is azon leszünk, hogy a tanulás útjára bevezessük, illetve elkísérjük a ránk bízottakat, hogy mindenki megtalálhassa az Istentől számára rendelt utat.

Éppen 1025 esztendeje annak, hogy Pannonhalmán megnyitották az első magyar tanévet. S napra pontosan 273 évvel ezelőtt, a soproni Szent Orsolya Iskola is megnyitotta kapuit.

S ez a tanév fordulópontot is jelent iskolánk életében, hiszen az évekkel ezelőtt elindult – az épület történetében példátlan – felújítási folyamat az Orsolya téren a végéhez ér. Hamarosan egy kívül belül felújított, modernizált, a 21. század kihívásainak megfelelő, ám patináját így is megőrző, gyönyörű épületet vehetünk birtokba. Az ünnepélyes átadásra kb. egy hónap múlva kerülhet sor. E helyről is köszönet fenntartó püspökünknek, a magyar kormánynak, Sopron városvezetésének, különösen is Dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő asszonynak, akik segítsége, közreműködése nélkül nem tartanánk itt…

S a dolgok itt nem érnek véget, hiszen a Széchenyi téri épületszárny rekonstrukciója már a napokban el is kezdődött… Így továbbra is kérjük tanulóink és szüleik megértését.

Ahogy Nagy Árpád tanár úr is elmondta, a felújított épületrészben a gimnáziumi osztályok, illetve az általános iskola 7-8. évfolyama kerül elhelyezésre. A Deák téri AMI épületébe az alsó tagozat mellé az általános iskola 5-6. évfolyama csatlakozik. A hosszúra sikeredett szünetben itt is történtek felújítások, változások, hiszen az épületben alakítottuk ki a konyhát és az étkezőt, így a menzai étkezést az iskola valamennyi tanulójának holnaptól itt biztosítjuk.

A nyugodt és biztonságos iskolakezdéshez minden feltétel adott. Reményeink szerint, az új és átmeneti rend az első hetekben kialakul.

Örömmel jelenthetem, hogy az Orsolya téri épületszárny oktatással érintett területeit a kivitelező a mai napon átadja, a takarítás a holnapi napon befejeződik. Ezért az itt elhelyezett gimnáziumi és a két általános iskolai évfolyam számára az első iskolai nap szeptember 3. csütörtök lesz!

Tehát a Deák téri épületben holnap reggel 8 órakor elindul a tanítás, az Orsolya téren viszont egy nappal később, csütörtökön reggel szólal meg a csengő!

Az oktató-nevelő munka magas színvonalú biztosításán túl, tekintettel a járványügyi helyzetre, legfontosabb feladatunk a ránk bízottak egészségének a megóvása. Ezért nagyon szigorúan kérjük a kormányutasítások alapján kialakított helyi protokoll betartását. Melyek közül a legfontosabb: Csak egészséges gyermek és tanuló látogathatja intézményünket! Reggelente a tanulók, pedagógusok maszkban érkeznek és csak kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába. A tantermekben nem kötelező a maszk viselése, de a szünetekben, a közösségi terekben ismét fel kell venni.

Az iskolába a tanulókon kívül csak a dolgozók léphetnek be! Az első hónapban az iskolabüfé sem fog üzemelni, hogy ezzel is elkerüljük a nagyobb csoportosulások kialakulását. A helyzet alakulásának függvényében, októbertől várható a nyitása…

Az új tanév kezdetén – a már régi orsolyások mellett – külön szeretettel köszöntöm az óvodások mellett a kis elsősöket és azokat az ötödik, illetve kilencedik évfolyamos tanulókat szüleikkel együtt, akik most csatlakoznak az Orsolyás iskolaközösséghez. Ők együttesen több mint 250-en vannak.

Iskolánkban a következő hónapok során 38 osztályban, illetve + 12 napközis és 3 tanulószobai, valamint 3 óvodai csoportban több, mint ezer kis és nagy gyermek, fogja a tudás kapuit ostromolni. Mindezt 92 pedagógus segítségével teszik.

Az újaknak kívánjuk, hogy találjanak rá nálunk a terveik beteljesedése felé vezető útra. Nyár folyamán – különböző okok miatt - 4 pedagógusunk távozott. Viszont 6 új pedagógus érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntöm őket! Kívánom, hogy mindannyiunk gazdagodására találjanak második otthonra közösségünkben.

Iskolánkban ebben a tanévben a tanítás első napja: 2020. szeptember 2. szerda, illetve 3. csütörtök, az utolsó pedig 2021. június 11. péntek.

Mondandómat ezúttal sem egy klasszikus idézettel, hanem egy száz évvel ezelőtti népi fohásszal zárom:

Hozzád fohászkodom édes Istenem,/ Munkálkodásomat neked szentelem.
Erőt, egészséget adj mindazoknak,/ Akik szent nevedben híven dolgoznak.
Legyen szent áldásod minden fáradságon,
Mert ha áldásod nincsen rajta,/ A munkának semmi haszna.

Ezekkel a gondolatokkal a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban a 2020/2021. tanévet megnyitom.

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium