„Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén
Egy történelmi tanév vége

Tanévnyitó beszéd 2020

Excellenciás Püspök Úr!
Főtisztelendő Atyák! Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr!
Tisztelt Főigazgató Úr!
Kedves Szülők, Kollégák, tanulók és óvodások!

Hiába dőltek a hőmérsékleti rekordok a trópusi éghajlatot idéző napokon – ez a nyár is véget ért. Gyorsan csomagolt az augusztus és búcsúzás nélkül, szinte észrevétlenül hagyott itt bennünket a vakáció. Az időjárás pedig igazi diákbarát módon, már tegnap esőkönnyes búcsút vett tőle és azóta is siratja… pedig az idén igencsak hosszúra sikeredett…

Bizonyára sokaknak az első próbatétel a holnap reggeli felkelés lesz. Aztán ezt az első próbatételt követi majd a többi. Aztán szépen lassan rájövünk, hogy ezek az akadályok leküzdhetők, s a pillanatnyi nehézségek a jól végzett munka érzésén túl sokkal többel is megajándékozzák az embert. Tudásunk, tapasztalataink gyarapodása, személyiségünk kibontakoztatása közben és által találjuk meg Istentől rendelt küldetésünket a világban. Ezt a szép, néha gyötrelmesnek tűnő utat, amit tanulásnak hívunk, egyikünk sem spórolhatja meg…

Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben. A túlságosan könnyű út nem edzi meg az embert. Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk. De pontosan ezek a nehézségek és a becsületes küzdés tesznek bennünket alkalmassá hivatásunk megtalálásához és elfogadásához.

Egy idős cseroki indián az életről mesélt az unokájának...

„Küzdelem zajlik a bensőmben” - mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással. Az egyik gonosz - ő a harag, irigység, bánat, mohóság, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, és a mérhetetlen önzés. A másik jó - ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, nagylelkűség, igazság, együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned is zajlik - és mindenki másban is.”
Az unoka elgondolkozott egy percre majd megkérdezte a nagyapját: „Melyik farkas fog győzni?”
„Amelyiket táplálod” - válaszolta az idős indián.
Valójában minden egyes napon rajtunk múlik, hogy melyik belső késztetésnek engedünk.
(Forrás: https://pozitiv.ewk.hu/tanulsagos-tortenetek/)
Mindeközben nagyon fontos, hogy szavainkat és cselekedeteinket a jó szándék és a szeretet vezesse.

Kedves Szülők, kedves kis és nagy Diákok!

Mi ebben a tanévben is azon leszünk, hogy a tanulás útjára bevezessük, illetve elkísérjük a ránk bízottakat, hogy mindenki megtalálhassa az Istentől számára rendelt utat.

Éppen 1025 esztendeje annak, hogy Pannonhalmán megnyitották az első magyar tanévet. S napra pontosan 273 évvel ezelőtt, a soproni Szent Orsolya Iskola is megnyitotta kapuit.

S ez a tanév fordulópontot is jelent iskolánk életében, hiszen az évekkel ezelőtt elindult – az épület történetében példátlan – felújítási folyamat az Orsolya téren a végéhez ér. Hamarosan egy kívül belül felújított, modernizált, a 21. század kihívásainak megfelelő, ám patináját így is megőrző, gyönyörű épületet vehetünk birtokba. Az ünnepélyes átadásra kb. egy hónap múlva kerülhet sor. E helyről is köszönet fenntartó püspökünknek, a magyar kormánynak, Sopron városvezetésének, különösen is Dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő asszonynak, akik segítsége, közreműködése nélkül nem tartanánk itt…

S a dolgok itt nem érnek véget, hiszen a Széchenyi téri épületszárny rekonstrukciója már a napokban el is kezdődött… Így továbbra is kérjük tanulóink és szüleik megértését.

Ahogy Nagy Árpád tanár úr is elmondta, a felújított épületrészben a gimnáziumi osztályok, illetve az általános iskola 7-8. évfolyama kerül elhelyezésre. A Deák téri AMI épületébe az alsó tagozat mellé az általános iskola 5-6. évfolyama csatlakozik. A hosszúra sikeredett szünetben itt is történtek felújítások, változások, hiszen az épületben alakítottuk ki a konyhát és az étkezőt, így a menzai étkezést az iskola valamennyi tanulójának holnaptól itt biztosítjuk.

A nyugodt és biztonságos iskolakezdéshez minden feltétel adott. Reményeink szerint, az új és átmeneti rend az első hetekben kialakul.

Örömmel jelenthetem, hogy az Orsolya téri épületszárny oktatással érintett területeit a kivitelező a mai napon átadja, a takarítás a holnapi napon befejeződik. Ezért az itt elhelyezett gimnáziumi és a két általános iskolai évfolyam számára az első iskolai nap szeptember 3. csütörtök lesz!

Tehát a Deák téri épületben holnap reggel 8 órakor elindul a tanítás, az Orsolya téren viszont egy nappal később, csütörtökön reggel szólal meg a csengő!

Az oktató-nevelő munka magas színvonalú biztosításán túl, tekintettel a járványügyi helyzetre, legfontosabb feladatunk a ránk bízottak egészségének a megóvása. Ezért nagyon szigorúan kérjük a kormányutasítások alapján kialakított helyi protokoll betartását. Melyek közül a legfontosabb: Csak egészséges gyermek és tanuló látogathatja intézményünket! Reggelente a tanulók, pedagógusok maszkban érkeznek és csak kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába. A tantermekben nem kötelező a maszk viselése, de a szünetekben, a közösségi terekben ismét fel kell venni.

Az iskolába a tanulókon kívül csak a dolgozók léphetnek be! Az első hónapban az iskolabüfé sem fog üzemelni, hogy ezzel is elkerüljük a nagyobb csoportosulások kialakulását. A helyzet alakulásának függvényében, októbertől várható a nyitása…

Az új tanév kezdetén – a már régi orsolyások mellett – külön szeretettel köszöntöm az óvodások mellett a kis elsősöket és azokat az ötödik, illetve kilencedik évfolyamos tanulókat szüleikkel együtt, akik most csatlakoznak az Orsolyás iskolaközösséghez. Ők együttesen több mint 250-en vannak.

Iskolánkban a következő hónapok során 38 osztályban, illetve + 12 napközis és 3 tanulószobai, valamint 3 óvodai csoportban több, mint ezer kis és nagy gyermek, fogja a tudás kapuit ostromolni. Mindezt 92 pedagógus segítségével teszik.

Az újaknak kívánjuk, hogy találjanak rá nálunk a terveik beteljesedése felé vezető útra. Nyár folyamán – különböző okok miatt - 4 pedagógusunk távozott. Viszont 6 új pedagógus érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntöm őket! Kívánom, hogy mindannyiunk gazdagodására találjanak második otthonra közösségünkben.

Iskolánkban ebben a tanévben a tanítás első napja: 2020. szeptember 2. szerda, illetve 3. csütörtök, az utolsó pedig 2021. június 11. péntek.

Mondandómat ezúttal sem egy klasszikus idézettel, hanem egy száz évvel ezelőtti népi fohásszal zárom:

Hozzád fohászkodom édes Istenem,/ Munkálkodásomat neked szentelem.
Erőt, egészséget adj mindazoknak,/ Akik szent nevedben híven dolgoznak.
Legyen szent áldásod minden fáradságon,
Mert ha áldásod nincsen rajta,/ A munkának semmi haszna.

Ezekkel a gondolatokkal a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban a 2020/2021. tanévet megnyitom.

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium