„Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20)

„A 2020/2021-es tanévet bezárom!”
Kívánunk nektek (sokáig) gyermekszemeket!
Március 15-re emlékezünk
Tovább szépül és fejlődik az Orsolya
Rendhagyó szalagavató – „Akik sokat kapnak, azoktól többet is várnak!”
Krisztus áldja meg e házat!
Bolyai Matematika Csapatverseny
Pillanatképek az új épületrészről

Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén

Szeptember 1-jén tartotta iskolánk az ünnepélyes Veni Sancte szentmisét és az évnyitót a jereváni Szent Imre-templomban. A rendezvényen a meghívott vendégek – a fenntartó képviseletében dr. Veres András megyéspüspök, Horváth Imre városplébános, Németh István, a Szent Imre-templom plébánosa, dr. Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester – mellett minden osztályból 2–2 fős diákképviselet, óvodások, valamint az iskolavezetőség és tanári kar vett részt.

Nagy Árpád tanár úr, a XI. osztályfőnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatott a tanév kezdetével a vírushelyzet miatt az iskolai életet érintő előírásokról. Ilyen a kézfertőtlenítés és a maszk használata az iskolába belépéskor, illetve a közösségi tereken (folyosó, mosdó).

A Veni Sancte szentmisét dr. Veres András püspök úr celebrálta Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész, Horváth Imre és Németh István plébános segédletével. Dr. Veres András prédikációjában hangsúlyozta, nem véletlen, hogy minden tanév kezdetén a Szentlelket hívjuk segítségül, a Lélek ajándékát, megerősítését kérjük. Hiszen minden feladatunk előtt szakértő segítséget kérünk, olyat, aki hozzáértőbb, erősebb. – A Szentlelket a szeretet, a tudás és a bölcsesség lelkeként is szoktuk említeni – mondta a püspök úr. – A szeretetre szükségünk van, mindenki arra vágyakozik, hogy szerethessen, és örülünk, ha szeretnek minket. A szeretet lelkére nemcsak a családokban, hanem minden közösségünkben – amelyben véletlenül kerülünk is össze, mint az iskolában – vágyunk, hiszen segítségével felülemelkedünk gyengeségeinken, és ahol nincs szeretet, ott nincs közösség sem. A szeretet mellett a tudásra is vágyunk, hiszen mi másra törekedhetnénk tanévkezdéskor, mint a tudás megszerzésére?! Hálát adunk tanárainkért, hogy megosztják velünk tudásukat, azért hogy iskolába járhatunk – különösen az elmúlt tanév utolsó három hónapja után. A bölcsesség lelkéért is imádkoznunk kell, hiszen szerezhetünk akármekkora tudást, ha nem tudunk vele bánni, „mit sem használ nekünk”. A tudásnak csak akkor van értelme, ha saját egzisztenciánkat, világlátásunkat, életformánkat, erkölcsi felfogásunkat erősítjük vele. Minden diákra, tanárra, szülőre a Szentlelket kérjük, hogy ezt a tanévet úgy használjuk fel, hogy az testi-lelki javunkra váljék!

A szentmise után kis elsősök verssel köszöntötték az iskolát és a tanévet, majd dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere jelképesen átadta az 1–2. osztályosoknak a város ajándék füzetcsomagját.

Dr. Farkas Ciprián beszédében kiemelte, különleges tanévet kezd az Orsolya az ország egyik legpatinásabb iskolájában, amely több milliárd forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően újult meg. Az iskola épülete minden oktatási–nevelési igényt kielégít európai és világszínvonalon. Különleges lesz a tanév a vírushelyzet miatt is, a polgármester hangsúlyozta, tartsuk be a megelőző intézkedéseket, hiszen közös célunk, hogy a tanévet megszakítás nélkül végigjárjuk, valamint hogy családjaink élete, egészsége ne sérüljön.

A Szent Orsolya-iskola 2020/21-es tanévét dr. Kovács András igazgató nyitotta meg a jelenlévő és a közvetítést online követő 950 diáknak és 80 óvodásnak.

Írta: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Pap Richárd (11.BG)

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium