„Megtaláltuk Messiást!” (Jn 1,42)

Krisztus áldja meg e házat!
Bolyai Matematika Csapatverseny
Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén

Orgonával dicsérik az Urat

Dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg az orsolyita templom új orgonáját és padjait.

Június végén elkészült, augusztus 23-án pedig ünnepélyes keretek között Dr. Veres András megyéspüspök fel is szentelte a soproni orsolyiták templomában az orgonát. A templombelső rekonstrukciójaként a hívek adományából a padok is megújultak.

A soproni Szent Orsolya Rend templomában az elmúlt 156 évben először harmónium, majd elektromos orgona szolgáltatta a szertartások zenei kíséretét – ennek egyrészt pénzügyi okai voltak, másrészt az apácatemplomokban rendszerint nem szokott orgona lenni, a soproniban a karzat ráadásul a klauzúra része. Idén azonban egy család igen jelentős felajánlásából az 1864-ben felszentelt, Szeplőtelen Fogantatásról nevezett templomban felépült az orgona.

– Az volt a célunk, hogy a templom neogótikus belső berendezésével harmonizáló orgona készüljön – mondta el Kovács Gergő Vilmos templomigazgató, iskolalelkész. – Pap Zoltán orgonaépítő székelyudvarhelyi műhelyében nyerte el a mostani formáját a hangszer, amely eredetileg egy németországi templomban állt. Az volt a kérésünk, hogy a hatalmas karzati üvegablakból semmit ne takarjon el, így két orgonaszekrénybe került a két manuálos, pedálos, 15 regiszteres, mechanikus csúszkaládás hangszer.

Az orgonaépítő gyorsan és pontosan dolgozott: otthoni műhelyében teljesen felépítette az orgonát, majd darabjaira bontva szállította, a helyszínen pedig alig öt nap alatt szerelte össze.

Az orsolyita templomban három ütemben a padok is megújultak. A bútorok a templommal egyidősek, többször estek át kisebb felújításon, illetve egy részük jelentősen megsérült a világháborús bombázások során, de a teljes rekonstrukció ez idáig elmaradt. A padsorokat korabeli bútoripari technikával újították fel, illetve elektromos fűtést is kaptak. A padok restaurálása és a fűtés összesen közel hétmillió forintba került, amelyet teljes egészében a hívek adtak össze: a templomi gyűjtések mellett az iskola szülői választmánya, illetve a 2018-ban és 2019-ben elsőáldozó és bérmálkozó gyerekek családjainak, a kisvárdai orsolyita nővéreknek és több nagylelkű jótevőnek az adománya is hozzájárult a rekonstrukcióhoz.

Az orgonaavató szentmisén dr. Veres András megyéspüspök az evangélium fő kérdését állította középpontba: kinek tartják az emberek Jézust? Vagy átformálva a mai kor emberének: hogyan ismerjük fel Istent az életünkben. Tolsztoj gondolatát idézte: „Ahogy nem láthatod az ember lelkét, éppúgy nem láthatod Istent, de felismerheted teremtéseiben.”. Hangsúlyozta: a hit adomány, amely segít felismerni Istent, Jézusban és az egyházban megtapasztalni a Teremtőt, embertársaink által megismerni önmagunkat.

Dr. Veres András a szentmise végén – Kovács Gergő Vilmos atya köszönetnyilvánításait követően – kiemelte: az új orgona új korszakot teremthet a templom és a közösség életében, hiszen ahol eddig hiányzott, ott megadatott, tegye a liturgiát még bensőségesebbé, meghittebbé. A megyéspüspök köszönetet mondott a példa nélküli felajánlásért a névtelennek maradni kívánó családnak, valamint minden nagylelkű támogatónak.

Az orgonaavató szentmisét követően a hívek egy rövid koncerten is meghallgathatták az új hangszert: Kuzsner Péter orgonaművész és a Goldmark énekegyüttes Bach, Liszt és César Franck műveiből adott elő.

Az orgona felépítése és a padok felújítása után Gergő atyának még egy álma van: a soproni orsolyita zárda és az iskola 275 éves jubileumára (2022-re) szeretné az 1747-ben épült egykori régi zárdatemplom főoltárképét restauráltatni.

Írta: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Szalay Márton László

© 2016-2020 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium