„Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.” (Jn 9,25)
Felhívás COVID-19
Hamvazkodás a Szent Orsolya Templomban
Lezárult a tánciskola
Újabb „kopaszok” léptek a nagygimisek közé
Lelkigyakorlaton voltak a soproni Szent Orsolya Gimnázium leendő érettségizői
Évkezdő kópházi zarándoklat

Felhívás COVID-19

Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

A COVID-19 vírus terjedésével kapcsolatosan – figyelembe véve az állami hatóságok és a fenntartó tájékoztatását, szem előtt tartva a ránkbízottak érdekeit – a következő felhívással fordulunk a szülőkhöz, tanulókhoz, gyermekekhez:

Amennyiben külföldi utazás keretében – az intézményünkkel jogviszonyban lévők – olyan tömegrendezvényen vesznek részt, ahol COVID-19 vírushordozó, illetve fertőzött személyek vagy azokkal közvetlenül érintkező személyek is jelen lehetnek, hazautazást követően kérjük, hogy két hétig ne látogassák iskolai/óvodai közösségünket. A két hét letelte után, háziorvosi igazolás birtokában jöhetnek ismét intézményünkbe. A járvány ideje alatt bármilyen betegséggel kapcsolatos hiányzást, kizárólag csak orvosi igazolással együtt tudunk elfogadni.

Kérem fentiek megértését és betartását!

Tisztelettel:
Dr. Kovács András
         igazgató

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium