„Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén
Egy történelmi tanév vége

Köszönet

Nagy örömünkre - több éves várakozás után - 2020 januárjától folytatódik iskolánk rekonstrukciója. Első lépésként az Orsolya téri épületszárnyat kellett kiürítenünk. A költözködés január 3-án indult és január 18-án fejeződött be. Alsó tagozatunk január 8-tól a Soproni Egyetem Deák téri épületében került elhelyezésre (AMI). Nagygimnáziumi osztályaink pedig az Orsolya téri épület 3. emeletén (11-12.évf.), illetve a Horváth-házi szárnyban (9-10.évf.) találtak otthonra.

A költözködés az iskola működésének fenntartása mellett komoly kihívást jelentett. A költöztetőcég munkatársai mellett, szinte emberfeletti segítséget nyújtottak azok az alsó tagozatos édesapák, akik az AMI épületében cipelték a tantermekbe az osztályok bútorait.

Január 8 és 14 között a gimnáziumi tantermek kiürítésében fegyelmezetten és példásan kivették részüket gimnazistáink is! Tanári karunk férfi tagjai pedig az irodák kiürítését, bútorok cipelését végezték. Karbantartóink reggeltől estig fáradhatatlanul cipelnek, szerelnek, biztosítják működésünk fizikai feltételeit.

Köszönetemet ezúton szeretném kifejezni minden közreműködőnek, hogy összefogásuk által zökkenőmentesen és balesetmentesen lezajlottak a költöztetések.

A továbbiakban is kérem a szülők, pedagógusok, tanulók és minden dolgozó türelmét, együttműködését, hogy iskolánk oktatató-nevelő munkájának színvonala az átmeneti időszakban is megmaradjon.

Tisztelettel és köszönettel:

Sopron, 2020. január 19-én,

Dr. Kovács András
       igazgató

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium