„Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem.
Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Lezárult a tánciskola
Újabb „kopaszok” léptek a nagygimisek közé
Lelkigyakorlaton voltak a soproni Szent Orsolya Gimnázium leendő érettségizői
Évkezdő kópházi zarándoklat

Vízkereszt, Jézus megjelenése a világban

A téli szünet utáni első tanítási napon, január 6-án az 1. órában szentmisével ünnepelte iskolánk felső és gimnáziumi tagozata a vízkereszt ünnepét.

Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” – a tizenkét napos ünnep – zárónapja. Az ünnepkörben három bibliai történet is összekapcsolódik, Jézus három „megjelenésére”, világba lépésére emlékezünk: a napkeleti bölcsek hódoltak a megszületett gyermek előtt, Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyó vizében és az első csoda a kánai menyegzőn, amikor Krisztus a vizet borrá változtatja. A görög eredetű névben – epiphania –, az „Úr megjelenése” Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.

Vízkereszt napja a IV. század elejétől lett liturgikus ünneppé, és ennek szokása elterjedt előbb keleten, majd nyugaton.

Írta: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Vagdalt Brendon

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium