„Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

Pillanatképek az új épületrészről
Veni Sancte – egy különleges tanév kezdetén
Egy történelmi tanév vége

Vízkereszt, Jézus megjelenése a világban

A téli szünet utáni első tanítási napon, január 6-án az 1. órában szentmisével ünnepelte iskolánk felső és gimnáziumi tagozata a vízkereszt ünnepét.

Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” – a tizenkét napos ünnep – zárónapja. Az ünnepkörben három bibliai történet is összekapcsolódik, Jézus három „megjelenésére”, világba lépésére emlékezünk: a napkeleti bölcsek hódoltak a megszületett gyermek előtt, Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyó vizében és az első csoda a kánai menyegzőn, amikor Krisztus a vizet borrá változtatja. A görög eredetű névben – epiphania –, az „Úr megjelenése” Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.

Vízkereszt napja a IV. század elejétől lett liturgikus ünneppé, és ennek szokása elterjedt előbb keleten, majd nyugaton.

Írta: Horváthné Bertha Ágnes
Fotó: Vagdalt Brendon

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium