„Világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják Mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

Lezárult a tánciskola
Újabb „kopaszok” léptek a nagygimisek közé
Lelkigyakorlaton voltak a soproni Szent Orsolya Gimnázium leendő érettségizői
Évkezdő kópházi zarándoklat

Veni Sancte – 272. alkalommal a Szent Orsolya-iskolában

1027 diákkal kezdi a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium az 1024. magyar és a 272. tanévet a soproni Orsolya rend intézményeként.

Ha szeptember, akkor iskolakezdés – szeptember 1-jén megnyitottuk a tanévet a Szent Orsolya Gimnáziumban is. Az ünnepélyes Veni Sancte szentmisére és a tanévnyitó ünnepségre az Orsolya téren gyülekeztek a diákok – köztük a büszke, feldobott vagy kissé még ijedt elsősök –, tanárok, szülők és város vezetősége is.

A Veni Sancte szentmisét Horváth Imre városplébános celebrálta Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész és Both Zoltán segédlelkész koncelebrálásával. Horváth Imre szentbeszédében hangsúlyozta, nem azért kérjük év elején a Szentlélek segítségét, mert erőnket meghaladó feladatokat kell elvégeznünk az idei tanévben, hanem hathatós támogatóra van szükségünk. A prédikációja végén megidézte Prohászka Ottokár püspök, író, filozófus, politikus, teológus, egyetemi tanár gondolatait, miszerint a tanárok feladata a tanítás során nem az, hogy üres edényeket töltsenek teli, hanem, hogy a fáklyákat meggyújtsák. Ehhez a feladathoz kérte Horváth Imre atya Isten áldását diákokra és tanárokra a kezdődő új tanévben.

A városplébános szentbeszéde után az iskola legkisebbjei, az elsősök köszöntötték verssel a tanévet. Majd dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere jelképesen átadta két-két elsős és másodikas kisdiáknak a város ajándékát, egy-egy füzetcsomagot. Beszédében hangsúlyozta, Sopron vezetése elkötelezett feladatának érzi, hogy a város iskolájába járó diákok szüleinek megkönnyítse az iskolakezdést, ezért adományoz évek óta füzet- és írószercsomagot a kisiskolásoknak. A polgármester hangsúlyozta, saját tapasztalatából tudja, hogy a Szent Orsolya-iskolában nagyon magas szintű nevelő és oktató munka folyik, amit számos versenyeredmény is bizonyít – saját tapasztalat, hiszen a gyermekei is 12 éven át ebben az intézményben tanultak.

A polgármester beszéde után dr. Kovács András igazgató úr köszöntötte a megjelent papságot, városvezetést, szülőket, tanárokat, diákokat. Hangsúlyozta, a Szent Orsolya rend nevelési–oktatási intézménye 272. tanévét kezdi Sopronban és az 1024. magyar tanévet. A Szent Orsolya-iskola a 2019/20-at 1027 diákkal, 38 osztályban kezdi meg. Beszéde végén elhangzott a bűvös mondat – amelyet kisebb ováció fogadott, mint év végén –, „a 2019–2020-as tanévet megnyitom”.

Cikk: Horváthné Berta Ágnes
Fotó: Vagdalt Brendon

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium