„Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22)

Trianon 100
Online ballagás helyett…
Ima az érettségizőkért
Húsvéti üdvözlet
Felhívás COVID-19
Hamvazkodás a Szent Orsolya Templomban

Beiratkozási tájékoztató 2019 - 1. évfolyam

Az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozás a 2019/2020. tanévre az alábbi időpontokban:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

Kérünk mindenkit, hogy az alábbi dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, állandó belejentett lakcím hiányában tartózkodási hely igazolására szolgáló dokumentumot,
  • TAJ kártyát,
  • születési anyakönyvi kivonatot (lehetőség szerint fentiek fénymásolatával együtt),
  • oktatási azonosító számot (óvoda adja ki), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét) kell bemutatni, és
  • a beiratkozáskor nyilatkozni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, valamint
  • az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatásában való részvétel szándékáról, továbbá
  • nyilatkozni kell arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik,
  • hozzájáruló nyilatkozat fénykép és videofelvétel készítéséhez.

 

 

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium